AN Forums

Hinomaru Sumo / Hinomaru Zumō


#21

Hinomaru Sumo – Opening Theme – FIRE GROUND


#22

Hinomaru Sumo – Ending Theme – Hiizuru Basho