Inuyasha / Yashahime

Toonami - Yashahime: Princess Half-Demon Episode 37 Short Promo (HD 1080p)

Toonami - Yashahime Sneak Peek: Zero’s Wish - Episode 37 Promo (HD 1080p)

Official Trailer | Yashahime: Princess Half-Demon - Season 2, Part 1 | VIZ